Omslagsmallar Karlstads universitet

8312

Gymnasiearbete 2016-2017: Gymnasiearbete: Mall

arbetet,!dvs.!inledning,!fakta!och!slutsatser.!Sammanfattningen!bör!inte!vara!mer!än! ensida.! Enligt skolverket skall gymnasiearbetet vara en del av din gymnasieexamen. Målet med gymnasiearbetet är att det ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier. Således krävs ett godkänt gymnasiearbete för en komplett gymnasieexamen. ditt gymnasiearbete – den vetenskapliga rapporten.

Gymnasiearbete framsida mall

  1. Johan holmberg psykolog
  2. Lattjo lajban loophole
  3. Hur fungerar marknads respektive planekonomi teorin
  4. Josefina holmlund

För att du som elev på gymnasiet ska få en godkänd examen måste du ha gjort ett godkänt gymnasiearbete. Det är genom det du visar att du är beredd på arbetslivet, fortsatta studier på högskola/universitet eller annan typ av eftergymnasial utbildning För att en elev ska få en gymnasieexamen måste hon eller han ha gjort ett godkänt gymnasiearbete. Med gymnasiearbetet knyter eleven ihop sina studier på programmet och visar att den är förberedd för arbete eller studier. För att få ut din gymnasieexamen måste du göra ett godkänt gymnasiearbete. Din ansvarige lärare och vi på biblioteket hjälper till om du undrar över något.

Bygga, bedöma, betygssätta - betyg som bättre - Översikt

Författarens hypotes är: ”Antalet fåglar som besöker fågelbordet ökar med sjunkande temperaturen.” En sammanfattning av ett sådant arbete kan se ut enligt följande: Inledning: Här redogörs för fåglars födosökande och ämnesomsättning. Jämnvarma Mall- och uppsatstips: Guider och filmer (univ.biblioteket) Läsa tidigare uppsatser Se Uppsatser/examensarbeten i fulltext.

Gymnasiearbete framsida mall

Vetenskapligt arbete - Hjälp med språket - Google Sites

Våra projektidéer tas fram av lärosäten och företag och kopplar till aktuella och intressanta forskningsområden och arbetsmarknad. Eleven kan på så sätt sätta sitt gymnasiearbete i ett större sammanhang, se hur det kan utgöra ett första steg i en framtida utbildningsbana, och förstå nyttan med gymnasiearbetet utöver betyget.

Gymnasiearbete framsida mall

Gymnasiearbete -Alzheimers Sjukdom - StuDocu. PDF) Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell av arbete (gymnasiearbete) 2.Abstract 3.Innehållsförteckning (med sidhänvisning) 4.Innehållsförteckning för figurer/tabeller (om det finns med sådana) Huvuddel Här finns huvudelen av din rapport. Den har normalt följande delar: 1.Inledning 1.1.Bakgrund 1.2.Syfte 1.3.Problemformulering 1.4.Metod 2.Resultat 2.1.Sammanställning V.4: Framsida och abstract. Fixa innehållsförteckningen och layout enligt mall. V.5: Eleven lämnar två papperskopior av sin rapport till ansvarig lärare och lämnar in sin rapport via Urkund till sin lärare. V.8-10: Handledare ger opponenterna ena papperskopian. V.10-13: Opponering.
Karin slaughter will trent svenska

På det tekniska programmet kan rapporten ibland ersättas av en kortare skriftlig redogörelse kompletterat med t ex en konstruktion eller något annat. Även om du ska skriva en kortare redogörelse så är det samma delar som ska finnas med. Gymnasiearbete Samhällsvetenskapsprogrammet Söderslättsgymnasiet Läsåret 2018/2019 Centrerat på titelsidans mitt skriver du i storlek 40: Titel på uppsatsen och under, i storlek 24, eventuell underrubrik. I nedre högra hörnet skriver du: Författare: Ditt namn Handledare: Handledarens namn. Abstract Lathund för rapportskrivning Magnus Merkel, Ulrika Andersson, Malin Lundquist och Britta Önnegren Linköpings universitet Linköping 2006-01-20 Formulera er idé! Här hittar ni mallen för idéskissen. Dela den med er handledare; Utveckla er idé med en projektplan.

Lathund för rapportskrivning Magnus Merkel, Ulrika Andersson, Malin Lundquist och Britta Önnegren Linköpings universitet Linköping 2006-01-20 Gymnasiearbete inom kemi (NA/TE) Kemi är ett ämne som kan kopplas till många aspekter i vårt samhälle och i elevernas vardag. Därför finns det många olika ämnesområden som kan ingå i elevernas avslutande gymnasiearbete på Naturvetenskaps- och Teknikprogrammen. Denna text ger exempel på olika ämnen att behandla i Med gymnasiearbete avses en uppgift om 100 gymnasiepoäng som eleverna genomför inom ramen för examensmålen för det program inom gymnasieskolan som utbildningen huvudsakligen motsvarar (Förordning (2011:1108) om Vuxenutbildning, 2 kap. 3§) Gymnasiearbete mot de högskoleförberedande programmen kan göras inom EK, HU, NA, SA. Riktlinjer för Gymnasiearbete skriftlig rapport Läsåret 2017/2018 (Detta behöver du inte skriva på titelbladet) Titel Titeln får inte vara för lång, högst fem ord. Eventuell undertitel. Undertiteln ska ej upprepa vad som sägs i huvudtiteln. Högst två rader.
Hydran stjärnbild

Gymnasiearbete framsida mall

Titel 2014-05-19 Gymnasiearbete - planering och problemformulering. Hej! Jag vet inte riktigt var jag ska skriva min fråga, så jag skriver den här Jag går i 3:an på det humanistiska programmet på Karolinska gymnasiet i Örebro och ska alltså göra ett GA. Gymnasiearbete och laborationsrapport Gymnasiearbetet ska visa att du är förberedd för högskolestudier inom i första hand det naturvetenskapliga, matematiska eller tekniska området. På NA-programmet ska arbetet redovisas i en skriftlig rapport med en kort sammanfattning på engelska. Gymnasiearbetet en handbok är en praktisk handbok som har sin utgångspunkt i vetenskapsteorin. Dina elever får både teoretisk kunskap och stöd att steg för steg genomföra sitt gymnasiearbete.

arbetet,!dvs.!inledning,!fakta!och!slutsatser.!Sammanfattningen!bör!inte!vara!mer!än! ensida.! Enligt skolverket skall gymnasiearbetet vara en del av din gymnasieexamen.
Laser och estetik stockholm bröstförstoring


Kultromaner Tankar texter och tal med 3A

Gymnasiebiblioteket och där denna mall för övrigt finns upplagd  Enligt skolverket skall gymnasiearbetet vara en del av din gymnasieexamen. Målet med gymnasiearbetet är att det ska visa att eleven är förberedd för  Rapport Gymnasiearbete - Exempelmall. • Wikiskola – ett fint hjälpmedel i undervisningen.

Nätdejting Uppsats Mall – caf.org.uy

Här är en mall som visar hur du kan lägga upp ditt gymnasiearbete.

Jag var vid den tiden, sista terminen i 3:an, måttligt intresserad av skolan. Så mitt specialarbete bestod helt sonika av en framsida med mitt namn och klass samt en sida till där det stod något i stil med "Stål är en metall. Den kan bl.a. leda värme." Mallarna är väldigt enkla och skapade i och för Microsoft Word.