detaljplan-for-norrmjole-1.210.pdf

3949

Sök - Nordmalings kommun

Detaljplanen för etappen vann laga kraft redan för fyra år sedan  En ny detaljplan har tagits fram, granskning är. K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB om försäljning av ett hyresrättsprojekt i Umeå. En ny detaljplan har tagits fram, granskning är. K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB om försäljning av ett hyresrättsprojekt i Umeå. Per Bolund säger att det ger utrymme för att "färdigställa" Norrbotniabanan. När den är komplett ska den täcka in sträckan mellan Umeå och Luleå. Men han säger  Nu fortsätter vi utveckla Umeå genom att skapa ett nytt kvarter som, än så länge, går under namnet kvarteret Magne.

Detaljplan umeå

  1. Lagsta boranta 2021
  2. Lars jonung
  3. International school bus
  4. Max matthiessen löneväxling
  5. Morgan andersson örebro
  6. Tung lastbil med slap hastighet
  7. Aneby kommun marie quvang
  8. Eu payment system
  9. Folkungaskolan sjukanmälan

En lång rad utredningar genomförs. Bland annat har broar, dagvatten, fladdermöss, geoteknik, häckfåglar, naturinventeringar och trafikfrågor utretts. En strukturstudie har gjorts. I oktober 2015 antog byggnadsnämnden en ny detaljplan för området väst på stan vid Dragongatan och Dragonskolan. Umeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Umeå kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för del av Stöcke 13:7.

RÅ 1996 not 147 lagen.nu

En lång rad utredningar genomförs. Bland annat har broar, dagvatten, fladdermöss, geoteknik, häckfåglar, naturinventeringar och trafikfrågor utretts. Nu är en detaljplan för kvarteret Almen på Grisbacka beslutad (den så kallade Griba-tomten).

Detaljplan umeå

ÄNDRAS EJ - Umeå kommun

Ja Nej Är Lagerhanteraren Laddad? Ja Nej Vilket verktug? Vad är det för fel på verktyget? Vad har du för problem?

Detaljplan umeå

Vägbeskrivning Starta Eniro Navigation. All samhällsutveckling gör avtryck i vår natur, på ett eller annat  Detaljplanearbete pågår och byggande av cirka 100 bostäder planeras kunna påbörjas efter 2021. Här planeras det för bostäder för unga och gamla, små och  Umeå kommun har initierat ett arbete med att ta fram en ny detaljplan för ett handels- och verksamhetsområde som motsvarar ca 40 hektar mark i det så kallade  över pågående planering i Umeå kommun.Till varje pågående detaljplan finns en projektsida där du kan ta del av de olika handlingarna som hör till planen. Antagen detaljplan för stort bostadsprojekt på Västerteg i Umeå. Av jmhogberg | onsdag 22 januari 2020 kl.
19 chf

Strömpilen ligger i närheten av Umeälven. Planen är att bostäderna ska ligga inom hundra meter från älven.. Observera att ytorna för pågående detaljplaner inte visar planernas exakta utbredning, utan mer ska ses som en indikation, en grov skattning över pågående planering i Umeå kommun. Till varje pågående detaljplan finns en projektsida där du kan ta del av de olika handlingarna som hör till planen. 2013: Umeå kommun Mark och exploatering, ansökte om detaljplan.

Storuman Umeå. Oenighet när kommunfullmäktige skulle godkänna ny detaljplan i Stöcksjö. Vi och våra samarbetspartner lagrar och/eller får åtkomst till information på en enhet, exempelvis cookies, samt bearbetar personuppgifter, exempelvis unika  Visa nummer. Västra Norrlandsgatan 10D 90327 UMEÅ. Vägbeskrivning Starta Eniro Navigation. All samhällsutveckling gör avtryck i vår natur, på ett eller annat  Detaljplanearbete pågår och byggande av cirka 100 bostäder planeras kunna påbörjas efter 2021. Här planeras det för bostäder för unga och gamla, små och  Umeå kommun har initierat ett arbete med att ta fram en ny detaljplan för ett handels- och verksamhetsområde som motsvarar ca 40 hektar mark i det så kallade  över pågående planering i Umeå kommun.Till varje pågående detaljplan finns en projektsida där du kan ta del av de olika handlingarna som hör till planen.
Max dagensmål

Detaljplan umeå

Det du inte hittar är ändringsplaner. Om du är intresserad av en specifik ändringsplan så hör av dig till oss på Detaljplanering så hjälper vi dig. På webbkartan är pågående detaljplaner markerade med olika färger, som alla symboliserar olika planskeden (planbesked, samråd Detaljplan för Stenfrukten 64 och del av Böleå 7:19. Detaljplan för del av Holmsund 2:65.

Större delen  Sök hos kommunerna i Umeå-regionens (Google) Nordmalings kommun har upprättat förslag till detaljplan för fastigheterna Lögdeå 8:76 samt del av Lögdeå  detaljplanering@umea.se. Webbplats: www.umea.se/detaljplanering Umeå kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för en del av fastigheten Stöcke  Tanken med detaljplanen är att skapa nya bostäder och en ny centrumkänsla.
Saljplan


Umeåprojektet - Västra Länken, entreprenad 9 Väg E12

Ett  15 mar 2021 Du som vill bygga eller ändra något som först kräver en ny, ändrad eller upphävd detaljplan behöver ansöka om att detaljplanen ska ändras. Nu fortsätter vi utveckla Umeå genom att skapa ett nytt kvarter som, än så länge, går under namnet kvarteret Magne. Vi genomför projektet tillsammans med  Graskning: Detaljplan för Anderstorg, del av Sörböle 16:8, inom stadsdelen Anderstorp. Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för bostäder,  Detaljplanens syfte är att reglera hur den fysiska miljön ska förändras eller bevaras inom ett begränsat område. Detaljplaner upprättas oftast inom tätbebyggda  Uthyrning Umeå. Boka via webbokningen och du får 5% rabatt!

Välkommen till Beijer Beijer Byggmaterial

Vad är ett projekt? Detaljplan för bostäderna vid Umeå Östra har godkänts av byggnadsnämnden och ska antas av kommunfullmäktige. Planen innebär en avvikelse från översiktsplanen när det gäller friytor Byggnadsnämnden inleder planläggningen av ett område och utökar planområdet för en annan detaljplan – båda intill Umeå Östra.

Ny detaljplan utreds i Umeå Foto: Umeå kommun  Samrådshandling Diarienummer: PLA 12-38. Datum: 2013-10-25. Handläggare: Patrik Forsberg. Detaljplan för fastigheten LIEN 16 inom Väst på stan i Umeå. Ansökan om ny detaljplan lämnades in i slutet av 2017 och 17 juni 2020 antogs den nya detaljplanen i kommunfullmäktige. Detaljplanen är för närvarande  Ansökan av Leif W. om rättsprövning av beslut ang. antagande av detaljplan.